Ersättningar och avtal

Sommarutmaningen ”Att vinna ett kex” är ett experiment, och vi har i dagsläget inte någon finansiering som täcker ersättningar i nivå med Teaterförbundets avtal.

I vår initiala budget räknar vi med en lönekostnad i snitt på 300 kr/h och 10 timmars dagar under produktionen, samt högst 8h dagar under övriga faser.

Om vi får intäkter, både under själva filmproduktionen, men också genom distribution, som överstiger våra direkta kostnader, skall de fördelas ut till alla medverkande. 

Vi nycklar ut ersättningen i förhållande till hur mycket tid vi beräknat kommer att gå åt för dem i vår planering. Rapportering och utbetalning görs när filmen är klar och därefter en gång per år under fem års tid efter att filmen haft premiär.

Så för alla deltagare deltagare behövs ett avtal om ersättningsnivåer och om detta skall räknas som lön, royalty eller en kombination av dessa två beror på skattemässiga regler.

För skådespelare och statister behövs dessutom ett Modellavtal där de godkänner sin medverkan och hantering av rättigheter i filmen. Vi behöver dessutom två varianter av avtalet, där en variant gäller för minderåriga.

För upphovsrättsinnehavare och närstående upphovsrättsinnehavare har vi två olika avtal beroende på typ av upphovsrätt. 

Dessa tre typer av avtal har vi redan mallar för, men för övriga avtal behöver vi ta fram nya mallar.

Vi räknar inte med att vi kommer att ha ett kollektivavtal med Teaterförbundet på plats för denna produktionen, men där emot när vi i framtiden genomför fullt finansierade produktioner.

I Sverige behövs inte några formella avtal för inspelningssplatser på samna sätt som i USA, med vi behöver åtminstonne ett godkännande för varje inspelningsplats.

Vi behöver dessutom avtal med alla inblandade finansiärer och sponsorer.

Slutligen så behövs ett samarbetsavtal mellan iniativtagarna, (Victor, Joar och Casimir) som reglerar deras relation i projektet.

Första utkast för en långfilmsbudget

Hur mycket kostar det att göra en långfilm? Det beror dels på vilken film man skall göra, men också hur man räknar i budget och vilken typ av finansiering man får till filmen.

Vi har sagt att vi skall spela in många manussidor per dag på ett fåtal inspelningsplatser, med få skådespelare och liten crew, samt begränsad set design och rekvisita.

Vi har också sagt att detta är ett experiment, vilket innebär att ingen av de medverkade får någon lön och att vi redan har all teknisk utrustning tillgånglig. Då återstår kostnader för mat. transporter, hyra av inspelningsplatser samt lite rekvisita och inspelningsmaterial, vilket blir ett helt annat belopp.

Sk%C3%A4rmavbild+2019-06-11+kl.+16.52.42.jpg

En budgetmall för en långfilm kan vara väldigt omfattande, men det gäller att inte överarbeta budgeteringen i en mindre produktion. Därför använder jag samma mall för denna budget (som jag hittade på nätet för något år sedan ) och använt till flera kortfilmer. Jag kommer att dessutom anpassa den så att kontonummer-strukturen stämmer med det ekonomisystem som vi använder.

Den totala budgeten för alla poster i listan är ca 700,000 kr och därtill tillkommer en riskpremie på 10% samt en finansieringskostnad på ca 5%

Det betyder att vi får en total budget på ca 800,000 kr för en 80 minuters långfilm

De direkta kostnaderna som vi måste täcka från början är ca 35,000 kr och det är denna finansiering vi måste säkerställa innan inspelningen börjar.

Därtill tillkommer kostnaden för hyra av utrustningen på ca 40,000 kr, men då vi redan har denna räknas det som egen insättning ur ett finansieringsperspektiv.

Den stora kostnadsposten är de uppskattningsvis 2000 - 2500 timmars arbete som behöver göras av alla deltagare tillsammans. Med en värdering på i snitt 300 kr/h blir värdet av detta arbete runt strax över 600,000 kr, och ur ett budgetperspektiv så räknas det som egen insats.

Dessutom så tillkommer kostnader för distribution av filmen, vilket vi inte estimerat, men som inte skall underskattas i det hela.

Så svaret på vad det kostar att göra en långfilm är 35,000 kr, 75,000 kr eller från en miljon och uppåt, beroende på hur man räknar.

Men intäkter från filmen förutom bidrag, hur är det med det? Om vi får i snitt 20 kr / visad film på bio, TV och andra kanaler så behöver vi runt 50,000 visningar för att gå med vinst.

Jag är väldigt väl medveten om att det kommer att finnas väldigt många åsikter om mina uppskattningar på tid och kostnader, och välkomnar därför era budgetsiffror och om möjligt utfallet efter att filmen är klar.


Verktyg och roller för planering av en långfilm

För att underlätta planeringen av inspelning av långfilmen använder vi oss av ett program som heter StudioBinder. Det är en molntjänst som man betalar för, men som också har ett begränsat gratisabonnemang. Största fördelen med detta verktyg är att alla inblandade i produktion alltid har tillgång till uppdaterad information, både i planeringsfasen men också vid inspelning.

Övergripande projektplan i StudioBinder

Övergripande projektplan i StudioBinder

Det vi använder programmet till är:

 • Hålla reda på vem är inblandad i respektive produktion och deras respektive roll

 • Hantera en övergripande tidsplan för långfilmen

 • Hålla reda på vilka inspelningsplatser som finns

 • Bryter ned ett manuskript och scener, samt håller redan på alla detaljer som behövs för kostym, scenografi och rekvisita m.m.

 • Hålla reda på och planera inspelningar utifrån scener

 • Skapa och underhålla en aktuell ”storyboard” och ”shotlist” 

 • Skapa och skicka ut ”callsheet” till alla deltagare

Det man måste vara medveten om är att StudioBinder bara är ett verktyg. Personerna som använder programmet behöver ha kunskap om hur man gör de olika delarna i en långfilm, annars fungerar det inte.

Manusförfattare och regissör är självklara roller i alla berättande historier, men även om “Att vinna ett kex” är en lågbudget produktion behövs det flera ytterligare roller redan i planeringsfasen.

Produktionsledaren håller i projektledning för ett filmprojekt, inkl budgetering, avtal, riskhantering och kommunikation.

En script supervisor använder programmet för att bryta ned ett manuskript i sina beståndsdelar, men personen måste ha kunskap om hur man skall tänka för att bryta ned ett manus utifrån de begränsningar som finns gällande inspelningsplatser, skådespelare, tid och budget. 

Filmaren behöver kunna planera vilka inställningar som skall användas för varje scen i förväg för att skapa den filmen som regissören vill ha. StudioBinder håller reda på respektive inställning i en “shotlist”, men filmaren och regissören behöver använda andra verktyg för att visualisera respektive inställning på olika sätt.

Inspelningsledaren behöver kunna uppskatta hur lång tid de olika scenerna tar att filma på set och hantera avvikelser i förhållande till plan


Teknik för en lågbudget långfilm

Den tredje begränsningen för vår långfilm är teknik.

Vi kommer endast att använda den tekniska utrustning vi själva har tillgång till, vilket gör att vi inte behöver hyra eller köpa in någon utrustning.

Förutom att begränsa oss till egen utrusning, så gäller det att ha så lite och enkel utrustning på set för att minimera antal personer bakom kameran, och det är något vi måste ta fasta på när vi skriver manus.

Vi har två olika typer av inspelngsplatser, nöjesfält och en villa. På nöjesfälten minimerar vi antal skådespelare till högst två personer med dialog, och det är bara i villan som alla skådespelare har dialog i vissa scener.

På nöjesfälten väljer vi att filma med axelkamera på samma sätt som ett TV-reportage team, vilket stämmer bra med berättelsen. För att förenkla olika inställningar filmar vi dessutom med zoom istället för fasta gluggar. Till B-foto använder vi en iPhone på en gimbal, vilket att gör det enkelt att filma på publika platser utan att störa eller väcka uppmärksamhet i någon nämnvärd omfattning.

Foto: Casimir Artmann

Foto: Casimir Artmann

Inspelning av ljud på nöjesfältet görs med trådlösa myggor på respektive skådespelare, och vi använder inte någon separat ljudinspelare, utan spelar in direkt i kameran. Ljussättning är enklast möjligast, en batteridriven ljuspanel med diffusor, eller en reflexskärm på stativ för att lätta upp belysningen på skådespelarna.

I villan har vi däremot möjlighet att rigga kameran på ett stativ med dolly vilket gör att vi får möjlighet till ett annorlunda bildspråk. Vi kommer dessutom att ha en person som sköter ljudet, och utrustning för separat ljudinspelning av all dialog, samt omgivande ljud.

Eftersom vi är på ett ställe under flera dagar så kan vi ha lite mer ljus och modifierare för att skapa mer filmisk känsla jämfört med TV-reportage stilen på nöjesfälten.

Vi väljer dock att ha samma typ av optik, kompletterad med några fasta brännvidder, för hela filmen, så att vi inte behöver tänka på olika stil beroende fabrikat i efterhand.

Utifrån de kameror vi har tillgång till väljer vi att filma 1080p, 25p och 4:2:2 och med SLOG2 vilket ger oss en stor frihet i efterbearbetning. Det gör det dessutom mindre krävande att redigera. Vill vi, så har vi också möjlighet att filma några scener i slow-motion.

Teknisk utrustning enligt plan blir därför följande:

 • Sony FS5 med 16-70/4, 35/1.8 och 50/1.8 på axelrigg, samt ett stativ med dolly

 • iPhone XS på en gimbal och en extern mikrofon

 • Zoom F8 samt 4 st Sennheiser G3 med myggor, samt en riktmikrofon med bom

 • 3 st Aputure Amaram 672 LED-paneler med stativ

 • Kombinerade reflektorer och flaggor på två större stativ

Detta val antar vi ger den flexibilitet som som behövs för alla scener, utan att kräva för mycket i utrustningsväg, eller stor crew.

Skulle vi välja att vilja filma i 4K istället, så behöver vi antingen en separat inspelare eller andra kameror än de vi har, vilket till viss del blir en budgetfråga, men kräver inte mer personer bakom kameran för att hantera.

Skådespelare, inspelningsplatser och dagar

Nästa begränsning i manuskriptet är antal roller och hur många personer som är med på varje inspelningsplats. och när det skall vara i tid så vi kan få tillgång till dessa vid rätt tidpunkt.

Utifrån ett synopsis och en övergripande rambeskrivning av handlingen har vi identifierat följande roller för skådespelare och statister. Denna preliminära sammanställning ligger nu som grund för casting av skådespelare.

Roller

Familjen Högblom består av Hans, hustrun Lisbet och enda sonen Simon. 

Hans, 46 är en man som är djupt spelberoende, men inte av nät-casinon, trav eller pokerspel, utan av lyckohjul och liknande attraktioner på kringresande nöjesfält och marknader. Han beter sig lika gladlynt som ett övervuxet barn, men han bär också på ett inre mörker som skymtar fram då och då.

Lisbet, 46, är en sjukpensionerad ambulansförare sedan hon tre år tidigare fick nog av yrket efter en traumatisk upplevelse. Lisbet brukade försörja familjen på egen hand, men efter sjukskrivningen föll ansvaret över till sonen Simon. 

Simon, 24, kör leveranser natt och dag. Han har inte tid för vänner och jobbet får honom även att försumma flickvännen Vicky. Simon pausar allt för sin pappas skull och utan att inse det påbörjar han under filmens gång ett sökande efter sin egen identitet.

Roller per inspelningsplats

Med tre inspelningsplatser och en ramhistoria kan vi enkelt sammanställa vilka skådespelare som är med på respektive inspelningsplats och hur många dagar de högst är med.

Skärmavbild 2019-06-07 kl. 18.06.49.png

Hans 10 dagar á 10 h á 10 h
Lisbeth 8 dagar
Simon 7 dagar
Vicky 1 dag
Statister 1 dag

Nöjesfält och marknader i Skåne

Utifrån följande lista så kan ser vi när det möjliga tidpunkter för att spela in på olika platser och kolla upptillstånd och liknande i förväg.

Mellan 25:e juli och den 1:e augusti finns det inga kringresande nöjesfält i listan, så då är det en bra tid att spela in i villan.

Sammanfattning

15:e juli - 24:e juli - Inspelning på nöjesfält (2+3 dagar, vissa skådespelare per plats och minimerad crew)

25:e juli - 1:e aug - Inspelning i villan (5 dagar, alla skådespelare, statister och crew)

2:e aug - 11:e aug - Inspelning på nöjesfält (2+3 dagar, vissa skådespelare plats och och minimerad crew)

En kontroll på Airbnb ger att det finns ett flertal villor att hyra under tidsperioden till en kostnad om 1000 - 2000 kr / dag.

Planering av budget för en långfilm

Sommarutmaningen är ett experiment på hur man kan tänka på ett annorlunda sätt för att skriva manus, regissera och producera film med mindre budget. 

Det som till en stor del påverkar storleken på budgeten för en långfilm är antal inspelningsdagar, antal inspelningsplatser och antal personer som är inblandade vid inspelning.

Genom att vara medveten om dessa begränsningar redan vid utveckling av handlingen och när man skriver manuskript, så skapar man förutsättningar för att kunna spela in en långfilm för den svenska marknaden, till mindre budget och snabbare än normalt.

Det andra som påverkar kostnaderna är vilken teknik, scenografi och rekvisita som behövs för att skapa rätt stämning i filmen.

Tanken är också att minimera kostnader för teknik, scenografi och rekvisita så mycket som möjligt, utan att kvaliteten på filmen blir lidande eller att vi får extra arbete i post-production.

Intäkterna är en kombination av bidrag och mycket eget arbete. Visserligen har vi tänkt att vi skall publicera filmen på olika kanaler där tittarna betalar för att se filmen, eller att det blir annonsintäkter, men vi räknar inte med detta i budgeten just nu.

Foto: Adobe Stock library

Foto: Adobe Stock library

För utgifter så har vi några olika typer av kostnadsposter som vi måste ta upp i en budget och dessutom finansiera för att kunna genomföra inspelningen:

 • Resor, boende och mat i samband med inspelning

 • Hyra av inspelningsplatser och fordon som är med i filmen

 • Kostnader för scenografi och rekvisita

 • Förbrukningsmaterial och liknande kostnader i samband med inspelning 

När det gäller teknik för själva inspelningen, men också efterbearbetning så kommer vi bara använda vad vi har tillgängligt, så det blir inga direkta kostnader, men de finns med i totala budgeten som egen insats.

De sista gruppen av poster är nedlagd tid i produktion, från början till slut. Uppdelat i de olika faserna blir det:

 • Utveckling av story och manuskript (Development)

 • Planering av inspelningen (Pre-production)

 • Inspelning (Production)

 • Efterbearbetning (Post-production) 

 • Distribution av film till olika plattformar ( Distribution)

Som tidigare nämnt, är detta ett experiment, och det finns inte någon budget för de inblandade att ta ut lön eller hyra in personal från andra företag. 

Däremot så budgeterar vi tiden som behövs för olika inblandade personerna och räknar med en lönekostnad på 300 kr/h i snitt vilket gott och väl är i linje med Teaterförbundets avtal. (Väl medveten om att kostnaden för att hyra in personal på korta uppdrag är betydligt högre). 

Om det blir intäkter från distrubution så fördelar vi då ut dem enligt denna budget.

Planering av inspelningsplatser

Om vi hade gjort en hollywood produktion så hade valet av inspelningsplats varit enkelt. Nu har vi en begränsad budget och får förhålla oss till detta.

Foto: Casimir Artmann

Foto: Casimir Artmann

Det första begränsningen när vi skriver manus är antal inspelningsplatser. I huvudsak kommer vi att filma familjen i en villa, följa med dem på två olika nöjesfält, en dansbana samt när de åker mellan de olika platserna.

Preliminär tid för inspelningen är planerad till 15:e juli til 9:e augusti

Med tio inspelningsdagar så måste vi dessutom utnyttja tiden på varje plats på ett bra sätt.

Den uppskattade tidsåtgången är för varje inspelningsplats är enligt följande:

 • Villa och bilfärder ( fem dagar )

 • Nöjesfält 1 och bilfärder (två dagar)

 • Nöjesfält 2, dansbana och bilfärder (tre dagar)

Detaljerad planering och justeringar av tider kommer att göras när manuset är färdigt.

Att vinna ett kex – En film om spelberoende

Iden som Joar och Victor presenterade handlar om en spelberoende man och den uppfyllde kraven på få inspelningsplatser, begränsat antal skådespelare och inte några speciella krav på design, rekvisita eller teknik.

Foto: Casimir Artmann

Foto: Casimir Artmann

Att vinna ett kex är ett porträtt av en man som är djupt spelberoende, men inte av nät-casinon, trav eller pokerspel, utan av lyckohjul och liknande attraktioner på kringresande nöjesfält och marknader.

Utgångspunkten för produktionen av långfilmen är de begränsningar som vi har utifrån tid och budget.

Därför kommer Joar och Victor att anpassa hur manuskriptet skrivs, utifrån dessa förutsättningarna, istället för att som vanligt skriva ett manuskript först och sedan eventuellt justera i efterhand.

Det är en väldigt snäv tidsplan, med två till tre veckors filmning i slutet på juli och i början på augusti, och med totalt tio inspelningsdagar. Det som underlättar är att vi tidigare gjort en kortfilm tillsammans och att det är få inblandade i projektet.

Det första begränsningen är antal inspelningsplatser och i huvudsak kommer vi att filma familjen i en villa, följa med dem på två olika nöjesfält, samt när de åker mellan de olika platserna.

Den andra begränsningen är antal skådespelare. Vi har tre huvudkaraktärer och det är deras relationer som filmen handlar om.

Den tredje begränsningen är teknik. Vi kommer endast att använda den tekniska utrustning vi själva har tillgång, vilket gör att vi inte behöver hyra eller köpa in någon utrustning.

Sommarutmaning

För några veckor sedan lade jag upp följande inlägg på några lokala FB-grupper för det som är intresserade av filmproduktion in Skåne.

IMG_2477.jpeg

Går det att göra en långfilm på två veckor i sommar här nere i Skåne, med en liten crew och få skådespelare?

Någon som har ett passande manuscript där vi kan göra en film som utnyttjar kostnadsfria inspelningsplatser, inte kräver mycket teknik, rekvisita eller set-design?

Självklart 🍾 vid wrap till alla medverkande.

Det blev en positiv respons och vi fick in flera olika idéer på långfilmer från manusförfattare här nere i Skåne.

Baserat på en av idéerna skrev två av de olika manusförfattarna snabbt ihop ett synopsis och manuskriptet håller nu på att skrivas sedan två veckor tillbaka (slutet av maj).

Planen är nu en långfilm med fyra karaktärer som spelas in på ett fåtal platser, med en crew på upp till fem fem personer under två till tre veckors tid i sommar och en väldigt begränsad budget. 

I bloggen Sommarutmaning så kommer vi att berätta vad som händer, samt hur vi gör en långfilm med en väldigt begränsad budget.