Storyboarding för "Att vinna ett kex"

Film är som ni alla säkert håller med om ett väldigt visuellt medium. Det är därför vi så fort manuskriptet är klart börjar rita en storyboard för alla scener i hela filmen.

Genom att visa alla bilder i kronologisk ordning bygger man upp en visuell story och vilket gör att vi lättare kan verifiera att berättelsen hänger ihop.

I manuscriptet beskrivs scen 2 på följande sätt

EXT. TIVOLI, KAFÉ - MOMENTS LATER
Vi intervjuar en TANT som sitter och dricker kaffe.
TANT
Det är kul när det händer något.

och vår enkla skiss ser ut på detta viset

Skärmavbild 2019-07-05 kl. 09.18.16.png

Det viktiga är inte att göra perfekta bilder, utan skapa en bild av vad som är viktigt i scenen för att alla i teamet skall få en förståelse för vad scene handlar om. Med andra ord, lägg inte ned mer ån två till fem minuter på varje bild. Med drygt sextio scener så tar det runt en dags arbete att rita bilderna och få in dem i ett storyboard i vårt planeringsprogram.