Första utkast för en långfilmsbudget

Hur mycket kostar det att göra en långfilm? Det beror dels på vilken film man skall göra, men också hur man räknar i budget och vilken typ av finansiering man får till filmen.

Vi har sagt att vi skall spela in många manussidor per dag på ett fåtal inspelningsplatser, med få skådespelare och liten crew, samt begränsad set design och rekvisita.

Vi har också sagt att detta är ett experiment, vilket innebär att ingen av de medverkade får någon lön och att vi redan har all teknisk utrustning tillgånglig. Då återstår kostnader för mat. transporter, hyra av inspelningsplatser samt lite rekvisita och inspelningsmaterial, vilket blir ett helt annat belopp.

Sk%C3%A4rmavbild+2019-06-11+kl.+16.52.42.jpg

En budgetmall för en långfilm kan vara väldigt omfattande, men det gäller att inte överarbeta budgeteringen i en mindre produktion. Därför använder jag samma mall för denna budget (som jag hittade på nätet för något år sedan ) och använt till flera kortfilmer. Jag kommer att dessutom anpassa den så att kontonummer-strukturen stämmer med det ekonomisystem som vi använder.

Den totala budgeten för alla poster i listan är ca 700,000 kr och därtill tillkommer en riskpremie på 10% samt en finansieringskostnad på ca 5%

Det betyder att vi får en total budget på ca 800,000 kr för en 80 minuters långfilm

De direkta kostnaderna som vi måste täcka från början är ca 35,000 kr och det är denna finansiering vi måste säkerställa innan inspelningen börjar.

Därtill tillkommer kostnaden för hyra av utrustningen på ca 40,000 kr, men då vi redan har denna räknas det som egen insättning ur ett finansieringsperspektiv.

Den stora kostnadsposten är de uppskattningsvis 2000 - 2500 timmars arbete som behöver göras av alla deltagare tillsammans. Med en värdering på i snitt 300 kr/h blir värdet av detta arbete runt strax över 600,000 kr, och ur ett budgetperspektiv så räknas det som egen insats.

Dessutom så tillkommer kostnader för distribution av filmen, vilket vi inte estimerat, men som inte skall underskattas i det hela.

Så svaret på vad det kostar att göra en långfilm är 35,000 kr, 75,000 kr eller från en miljon och uppåt, beroende på hur man räknar.

Men intäkter från filmen förutom bidrag, hur är det med det? Om vi får i snitt 20 kr / visad film på bio, TV och andra kanaler så behöver vi runt 50,000 visningar för att gå med vinst.

Jag är väldigt väl medveten om att det kommer att finnas väldigt många åsikter om mina uppskattningar på tid och kostnader, och välkomnar därför era budgetsiffror och om möjligt utfallet efter att filmen är klar.