Att få igång ett produktionskontor

I arbetet med att göra en långfilm är det inte bara kreativt arbete, utan också mycket administration som behöver göras från att vi startar med story development tills vi är klara med premiärvisningen.

Att planera ett filmprojekt är ur min synvinkel inte väsentligt skilt från projektledning inom IT, vilket är något som jag gjort under många många år, och därför planerar jag på samma sätt.

Ledstjärnan för produktionen är att första hand använda det som finns, och därför återanvänder vi så mycket arbetssätt och rutiner som möjligt från produktioner som vi gjort det senaste året.

Fysiskt produktionskontor

Vi har nu fått tillgång till kontorsplats och mötesrum hos BoostHbg i Dunkers kulturhus, vilket ger oss möjlighet att sitta tillsammans och planera och förbereda vårt arbete.

I lokalerna finns även en möjlighet till visning av film på en projektor så att vi kan se hur redigeringen framskrider tillsammans.

Arbetssätt

I en grupp som skall arbeta tillsammans behövs ett gemensamt arbetssätt och vi utgår från en övergripande process för filmproduktion. Den börjar med development och slutar med distrubution, och till varje delprocess finns det underliggande steg som är anpassade för framtagning av filmade berättelser, e.g. ”Narratives”.

Generic sub-processes for film production.png

Produktionsplanering

Studiobinder - overview.png

För att planera produktionen använder vi ett program som heter StudioBinder och som ger alla i produktionen tillgång till uppdaterad information.

Programmet hjälper oss att hålla reda på alla inblandade personer i produktionen och deras roller, samt inspelningsplatser. Den innehåller också en övergripande tidsplanering.

Vi använder också programmet för att bryta ned ett manuskript i olika scener, för att skapa detaljerade ”shotlists” och skicka ut ”call-sheet”

Dokumenthantering

Katalogstruktur för en filmproduktion.png

Förutom informationen som finns i StudioBinder så har vi dokument som är gjorda i ordbehandlingsprogram, kalkylprogram och andra typer av program. Dessa lagrar vi på en för projektet gemensam Dropbox, där katalogstrukturen är uppbyggd efter våra arbetsprocesser i olika nivåer.

Hantering av persondata

Hantering av persondata sker enligt rutinerna hos Artmann Media, så även detta finns också beskrivet publikt.