Planering av inspelningsplatser

Om vi hade gjort en hollywood produktion så hade valet av inspelningsplats varit enkelt. Nu har vi en begränsad budget och får förhålla oss till detta.

Foto: Casimir Artmann

Foto: Casimir Artmann

Det första begränsningen när vi skriver manus är antal inspelningsplatser. I huvudsak kommer vi att filma familjen i en villa, följa med dem på två olika nöjesfält, en dansbana samt när de åker mellan de olika platserna.

Preliminär tid för inspelningen är planerad till 15:e juli til 9:e augusti

Med tio inspelningsdagar så måste vi dessutom utnyttja tiden på varje plats på ett bra sätt.

Den uppskattade tidsåtgången är för varje inspelningsplats är enligt följande:

  • Villa och bilfärder ( fem dagar )

  • Nöjesfält 1 och bilfärder (två dagar)

  • Nöjesfält 2, dansbana och bilfärder (tre dagar)

Detaljerad planering och justeringar av tider kommer att göras när manuset är färdigt.