Startmöte med filmteamet

Igår tisdag kväll hade vi ett första två timmars startmöte med större delan av filmteamet i Filmcentrums Syds lokaler i Malmö, samt via Skype.

Vi gick igenom följande punkter

 • Presentation av alla deltagare och deras roller

 • Bakgrund till sommarutmaningen

 • Om vad filmen “Lyckohjulet” handlar om och hur den växte fram

 • Tidsplaner och hur vi planerar inspelningsdagar

 • Hur detaljplanering görs

 • Finansiering, ersättningar och avtal

 • Beteende på set

 • Begränsningar i produktionen

 • Inspelningsplatser och tillstånd

 • Kostym

 • Övergripande om rekvisita och scenografi

 • Tillgänglighet för crew och cast

 • Tillgänglig teknik

 • Sponsring och ytterligare finansiering

Så nu är vi gång för att börja filma på Röstånga marknad den 20:e och 21:e med ett litet team. Vi fortsätter sedan en knapp vecka senare med att spela in huvuddelen av scenerna i och omkring villan med hela teamet.