Bokning av inspelningsplatser

Då vi inte kommer att spela in långfilmen i en studio så behöver vi boka upp inspelningsplatser i förväg.

Tre inspelningsdagar kommer att vara på ett eller flera marknader i Skåne. Den fjärde inspelningsdagen kommer att vara på olika platser i och kring Helsingborg och resterande dagar kommer vi att vara i en villa i samma område.

De olika evenemangen är på vissa platser under vissa dagar så det är något som vi inte kan påverka. Vi håller nu på att begära tillstånd för att filma på olika marknader och dansband i sommar, för att få alla godkännande på plats innan vi börjar spela in.

Foto: Magnus Fröderberg.  Personerna på bilden har inget med berättelsen och/eller inspelningen av långfilmen “Att vinna ett kex”

Foto: Magnus Fröderberg.
Personerna på bilden har inget med berättelsen och/eller inspelningen av långfilmen “Att vinna ett kex”

Villan är nu bokad via AirBnB mellan 27:e - 1:e august enligt vår plan, då det inte finns några kringresande marknader under denna tid. Det blev ytterligare en dag och kostnaden lite över budget, men inom marginalerna.

Kvarvarande inspelningsplatser för enstaka scener kan vi börja rekognosera under nästa vecka, men de är inte lika viktiga för handlingen.

Vi kommer dessutom att besöka en lokal marknad i början av Juni (innan inspelningen startar med skådespelarna) för att testa den tekniska utrustningen på plats.