En första nedbrytning av ett manuskript

Skärmavbild 2019-06-25 kl. 14.21.08.png

Drygt fyra veckor efter att Joar och Victor började skriva ett långfilmsmanus till ”Att vinna ett kex” så har vi nu en nästan final draft av ett manuskript.

I praktiken innebär det att jag kan börja göra en första planering av schemat utifrån inspelningsplatser, skådespelare och individuella scener.

Som vanligt vid en filminspelning så filmar vi inte i kronologisk ordning, utan vi behöver planera inspelning av scener utifrån hur vi lättast spelar in långfilmen.

Denna versionen av manuskriptet är strax under 40 sidor, men innehåller 60 olika scener, vilket innebär att det finns plats för improvisationer från skådespelarna i både dialog och agerande.

Det innebär också att varje scen i snitt kommer att vara 1 minut och 15 sekunder för att få en 75 minuter lång film.

Utifrån våra estimerade tio inspelningsdagar så grupperade jag scenerna så att vi får 4-5 manussidor per inspelningsdag.

Grupperingen görs först efter inspelningsplats och därefter efter vilka skådespelare och statister som är med i varje scen respektive. Därefter sorterar jag scenerna efter plats på location och tid på dygnet.

Nästa steg blir att se hur detta fungerar kalendermässigt, vilket beskrivs i nästa inlägg.

Därefter kommer manusförfattarna att uppdatera manuskriptet efter att producenten och scriptan kommenterat den aktuella versionen.