Verktyg och roller för planering av en långfilm

För att underlätta planeringen av inspelning av långfilmen använder vi oss av ett program som heter StudioBinder. Det är en molntjänst som man betalar för, men som också har ett begränsat gratisabonnemang. Största fördelen med detta verktyg är att alla inblandade i produktion alltid har tillgång till uppdaterad information, både i planeringsfasen men också vid inspelning.

Övergripande projektplan i StudioBinder

Övergripande projektplan i StudioBinder

Det vi använder programmet till är:

  • Hålla reda på vem är inblandad i respektive produktion och deras respektive roll

  • Hantera en övergripande tidsplan för långfilmen

  • Hålla reda på vilka inspelningsplatser som finns

  • Bryter ned ett manuskript och scener, samt håller redan på alla detaljer som behövs för kostym, scenografi och rekvisita m.m.

  • Hålla reda på och planera inspelningar utifrån scener

  • Skapa och underhålla en aktuell ”storyboard” och ”shotlist” 

  • Skapa och skicka ut ”callsheet” till alla deltagare

Det man måste vara medveten om är att StudioBinder bara är ett verktyg. Personerna som använder programmet behöver ha kunskap om hur man gör de olika delarna i en långfilm, annars fungerar det inte.

Manusförfattare och regissör är självklara roller i alla berättande historier, men även om “Att vinna ett kex” är en lågbudget produktion behövs det flera ytterligare roller redan i planeringsfasen.

Produktionsledaren håller i projektledning för ett filmprojekt, inkl budgetering, avtal, riskhantering och kommunikation.

En script supervisor använder programmet för att bryta ned ett manuskript i sina beståndsdelar, men personen måste ha kunskap om hur man skall tänka för att bryta ned ett manus utifrån de begränsningar som finns gällande inspelningsplatser, skådespelare, tid och budget. 

Filmaren behöver kunna planera vilka inställningar som skall användas för varje scen i förväg för att skapa den filmen som regissören vill ha. StudioBinder håller reda på respektive inställning i en “shotlist”, men filmaren och regissören behöver använda andra verktyg för att visualisera respektive inställning på olika sätt.

Inspelningsledaren behöver kunna uppskatta hur lång tid de olika scenerna tar att filma på set och hantera avvikelser i förhållande till plan