Planering av budget för en långfilm

Sommarutmaningen är ett experiment på hur man kan tänka på ett annorlunda sätt för att skriva manus, regissera och producera film med mindre budget. 

Det som till en stor del påverkar storleken på budgeten för en långfilm är antal inspelningsdagar, antal inspelningsplatser och antal personer som är inblandade vid inspelning.

Genom att vara medveten om dessa begränsningar redan vid utveckling av handlingen och när man skriver manuskript, så skapar man förutsättningar för att kunna spela in en långfilm för den svenska marknaden, till mindre budget och snabbare än normalt.

Det andra som påverkar kostnaderna är vilken teknik, scenografi och rekvisita som behövs för att skapa rätt stämning i filmen.

Tanken är också att minimera kostnader för teknik, scenografi och rekvisita så mycket som möjligt, utan att kvaliteten på filmen blir lidande eller att vi får extra arbete i post-production.

Intäkterna är en kombination av bidrag och mycket eget arbete. Visserligen har vi tänkt att vi skall publicera filmen på olika kanaler där tittarna betalar för att se filmen, eller att det blir annonsintäkter, men vi räknar inte med detta i budgeten just nu.

Foto: Adobe Stock library

Foto: Adobe Stock library

För utgifter så har vi några olika typer av kostnadsposter som vi måste ta upp i en budget och dessutom finansiera för att kunna genomföra inspelningen:

  • Resor, boende och mat i samband med inspelning

  • Hyra av inspelningsplatser och fordon som är med i filmen

  • Kostnader för scenografi och rekvisita

  • Förbrukningsmaterial och liknande kostnader i samband med inspelning 

När det gäller teknik för själva inspelningen, men också efterbearbetning så kommer vi bara använda vad vi har tillgängligt, så det blir inga direkta kostnader, men de finns med i totala budgeten som egen insats.

De sista gruppen av poster är nedlagd tid i produktion, från början till slut. Uppdelat i de olika faserna blir det:

  • Utveckling av story och manuskript (Development)

  • Planering av inspelningen (Pre-production)

  • Inspelning (Production)

  • Efterbearbetning (Post-production) 

  • Distribution av film till olika plattformar ( Distribution)

Som tidigare nämnt, är detta ett experiment, och det finns inte någon budget för de inblandade att ta ut lön eller hyra in personal från andra företag. 

Däremot så budgeterar vi tiden som behövs för olika inblandade personerna och räknar med en lönekostnad på 300 kr/h i snitt vilket gott och väl är i linje med Teaterförbundets avtal. (Väl medveten om att kostnaden för att hyra in personal på korta uppdrag är betydligt högre). 

Om det blir intäkter från distrubution så fördelar vi då ut dem enligt denna budget.