Ersättningar och avtal

Sommarutmaningen ”Att vinna ett kex” är ett experiment, och vi har i dagsläget inte någon finansiering som täcker ersättningar i nivå med Teaterförbundets avtal.

I vår initiala budget räknar vi med en lönekostnad i snitt på 300 kr/h och 10 timmars dagar under produktionen, samt högst 8h dagar under övriga faser.

Om vi får intäkter, både under själva filmproduktionen, men också genom distribution, som överstiger våra direkta kostnader, skall de fördelas ut till alla medverkande. 

Vi nycklar ut ersättningen i förhållande till hur mycket tid vi beräknat kommer att gå åt för dem i vår planering. Rapportering och utbetalning görs när filmen är klar och därefter en gång per år under fem års tid efter att filmen haft premiär.

Så för alla deltagare deltagare behövs ett avtal om ersättningsnivåer och om detta skall räknas som lön, royalty eller en kombination av dessa två beror på skattemässiga regler.

För skådespelare och statister behövs dessutom ett Modellavtal där de godkänner sin medverkan och hantering av rättigheter i filmen. Vi behöver dessutom två varianter av avtalet, där en variant gäller för minderåriga.

För upphovsrättsinnehavare och närstående upphovsrättsinnehavare har vi två olika avtal beroende på typ av upphovsrätt. 

Dessa tre typer av avtal har vi redan mallar för, men för övriga avtal behöver vi ta fram nya mallar.

Vi räknar inte med att vi kommer att ha ett kollektivavtal med Teaterförbundet på plats för denna produktionen, men där emot när vi i framtiden genomför fullt finansierade produktioner.

I Sverige behövs inte några formella avtal för inspelningssplatser på samna sätt som i USA, med vi behöver åtminstonne ett godkännande för varje inspelningsplats.

Vi behöver dessutom avtal med alla inblandade finansiärer och sponsorer.

Slutligen så behövs ett samarbetsavtal mellan iniativtagarna, (Victor, Joar och Casimir) som reglerar deras relation i projektet.